Tjänster

Frågor som Klotterakuten behandlar och hjälper er med.

Utbildningar

Föreläsningar/Seminarier för kommuner och fastighetsägare med flera.
Utbildning i miljöriktig och skonsam klottersanering.

Certifiering

Certifiering av sanerare och saneringsföretag

Bygg bort klotterutsatta ytor

Bullerplank, gångtunnlar, vattentorn, infrastruktur, skolor, centrumbebyggelser och kollektivtrafik är ofta utsatta för klotter.

Upphandling av klottersanering

Kvalité istället för prisupphandling.

Klottersanering - Kvalitet och resultatuppföljning

Förtroende är bra – Kontroll är bättre!

Besiktning av utförda saneringar

 

IT som verktyg vid kontroll, uppföljning

Polisrapporter och fotodokumentation.
Kunderna ser i realtid vad som är sanerat.

Kostnadseffektiva och miljöriktiga åtgärder

Klotterskydda utsatta ytor.
Välj rätt material vid nyproduktion.
Klottersanering - kvalitet och resultatuppföljning hör till den moderna saneringen.

Media

Klotter väcker mycket stort medialt intresse. Hur skall man hantera media?

 


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems