Värmekameror ska minska skadegörelse

2011-09-08 07:17:22
32 skolor i Örebro kommun kan få värmekameror uppsatta på skolgården. Kommunfastigheter har föreslagit de skolor som de anser är i störst behov av övervakning

En av skolorna som föreslås få värmekameror är Engelbrektsskolan men rektorn, Mats Olsson, tycker inte att skolan är behov av värmekameror.

– Vi har inte haft så stora problem med glaskross och klotter trots att skolan är centralt belägen, säger han.

– Det är mycket människor som rör sig runt skolan så det är något som kan avskräcka andra från att utsätta skolan för skadegörelse, säger Mats Olsson.

Det är fortfarande oklart om vilka skolor som kommer få värmekameror installerade.

De 32 skolor och förskolor som har föreslagits av kommunfastigheter, har under det senaste året haft någon form av skadegörelse. Varje skola kommer att bedömas individuellt av kommunens säkerhetsavdelning.

Kommunen behöver inte ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen eftersom kameran inte kan identifiera personer, istället så skickas det en signal till larmcentralen när kameran registrerar något som ger ifrån sig värme.

Rostaskolan och Hagaskolan är de enda skolorna i Örebro kommun som idag har värmekameror och enligt rektorn på Rostaskolan Leif Dickens har kamerorna gett en positiv effekt.

– Kameraövervakningen har gett en stor effekt, vi har märkt att vi inte alls har den skadegörelse som vi haft förut.

Enda sedan skolan fick värmekameror installerade så har det blivit en ökad trygghet bland personal och elever på skolan.

– Skadegörelser sker oftas på kvällar och helger, och när man kommer på morgonen till skolan och massa glas är krossade så blir man väldigt otrygg. Men nu blir det mycket lugnare när man kommer till skolan på morgonen, säger Leif Dickens.

länk till artikel


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems