Väktarbolag kan få tillståndet återkallat

2011-11-16 15:37:44
Reaktionerna är starka efter SvD:s uppgifter om att väktarbolaget CSG bryter mot lagen när de utför sina bevakningsuppdrag för SL och Stockholms stad för att förhindra illegal graffiti. Länsstyrelsen och Datainspektionen agerar nu och oppositionen kräver en utredning av stadens kontrakt.

I dag har SvD publicerat intervjuer med flera tidigare väktare på CSG som vittnar om systematiska lagbrott, sanktionerade från företagsledningen, för att få fast klottrare under uppdrag för SL och Stockholms stad.

Väktarna uppger att företaget bedriver civilklädd spaning, trots att de enligt lag alltid måste bära uniform, att de i strid med personuppgiftslagen för ett register över misstänkta klottrare, och att väktare ägnar sig åt brottsprovokation och ljuger i polisförhör och rättegångar.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för väktarbolag. Hellena Bäck, länsjurist på Länsstyrelsen i Stockholms län, är upprörd över de nya uppgifterna och tar dem på stort allvar.

Artikeln fortsätter...
Annons - klicka f�r mer info!

– Det är förfärligt. Allting är förkastligt eftersom man har en auktorisation och ska bedriva seriös verksamhet. Framför allt när man uppmanar till att begå brott börjar man undra om det egentliga syftet är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Här får man människor att klottra mer i stället för att få stopp på det innan det har hänt. Hade de vistats på stationerna i uniform hade det kanske inte blivit något klotter överhuvudtaget.

Hellena Bäck önskar att tidigare anställda hör av sig till länsstyrelsen, vilket kan göras anonymt.

– Jag tror ingen sitter och ljuger ihop sådana här saker. Men för att gå från det till att säga att det är ett faktum behövs bevis. Först då kan man konfrontera företaget. Men förr eller senare får vi in information så att vi kan agera. Myndigheten glömmer inte sådant här, säger Hellena Bäck.

Stämmer uppgifterna kan det leda till att tillståndet återkallas antingen för den delen av verksamheten som har misskötts alternativt hela auktorisationen.

Oppositionsborgarråd Tomas Rudin (S) kräver nu en ordentlig utredning av Stockholms samarbete med CSG.

– Jag är skakad över att det så tydligt framkommer ett systematiskt åsidosättande av lagar, och att det tycks ha skett på stadens uppdrag. Jag vill veta hur mycket Stockholms stad känner till, vad staden upphandlat och vad det kostar.

Tomas Rudin säger att han även utgår från att det görs en polisanmälan.

– Staden kan inte acceptera ens misstankar om att en av de entreprenörer man anlitar begår brott, det måste åtgärdas nu. Det måste redas ut om det skett med stadens goda minne, det är i så fall mycket allvarligt. Jag vill veta om bolaget premieras för att göra så många gripanden som möjligt, jag vill ha papprena på bordet.

Enligt Tomas Rudin har han aldrig fått se några redovisningar över hur stora stadens kostnader för att bekämpa illegal graffiti är. Dels handlar det om kostnader för vaktbolag, dels för sanering.

– Kriget mot klottret har fått pågå i snart 20 år, det konstiga är att kostnaderna för det inte har minskat utan ökat, det stämmer inte logiskt. Om man nu tror att nolltolerans ska minska skadegörelsen borde kostnaderna inte öka. Det är uppenbart en strategi som havererat.

Är det inte bra att polis och väktare sätter dit klottrare?

– Skadegörelse ska beivras. Men skyddar man sin egendom med vaktbolag ska de förhindra att brott begås. Det som framkommer om brottsprovokation och civil spaning är något helt annat, det är en verksamhet som helt gått överstyr. I förlängningen får det konsekvenser som jag inte tror att någon vill ha, med vaktbolag som uppträder som poliser och någon slags kommandogrupp som sätter sig själva över lagen, säger Tomas Rudin.

SL:s trygghetsansvariga, Jeanette Hegedüs, ser allvarligt på uppgifterna och säger till SvD att SL inte har beställt civil bevakning, men att hon för närvarande har förtroende för CSG.

– Skulle det förekomma någonting sådant här borde det ha kommit oss tillkänna, men har de civila väktare är det något polisen måste titta på. Stämmer det här är jag den första att välkomna en utredning. Är det något som förekommer som är felaktigt ska det lyftas och granskas.

Till skillnad från Dan Östman på polisens klottergrupp har Jeanette Hegedüs hört rykten om CSG:s metoder.

– Det är klart att jag hört talas om de ryktena. Det finns uppgifter om att CSG rider, har helikoptrar och motorcyklar och att de ligger i trappuppgångar. Men det finns ju en stor kultur som är klottervänlig.

Datainspektionen har fått in ett klagomål med anledning av SvD:s artikel och kommer att titta på ärendet. För Datainspektionens del gäller det uppgifterna om ett spaningsregister.

– Vi kommer att vidta de åtgärder vi anser nödvändiga för att bilda oss en uppfattning om vad det är som pågår, säger Nicklas Hjertonsson, jurist på myndigheten.

Lars Sjöberg på Rikspolisstyrelsens rättsavdelning tycker att det är bra att diskussionen tas upp i media.

– Det är viktigt att bevakningsföretagen inte glider iväg. Bara misstanken om att det inte går rätt till underminerar den här typen av verksamhet även för andra företag. Det är angeläget att de förstår sin roll.

Enligt Lars Sjöberg är väktares rättigheter mer begränsade än vanliga medborgares.

– När man får en auktorisation får man vissa fördelar, som förstärkt rättsskydd och uniform. En vanlig medborgare kan vara ute och spana, men i ett bevakningsföretag får man ganska tydliga avgränsningar. Vi ska inte ha någon sammanblandning mellan vem som är polis och inte. Det verkar ju finnas tveksamheter kring om man har förstått den rollen, säger han.

Claes Thunblad, enhetschef på Stockholms stads trafikkontor säger att staden endast hyr in CSG i mycket liten utsträckning och har direktupphandlat ett avtal på 200 000 kronor gällande speciella insatser. Han säger att han bara kan ha synpunkter på dessa insatser och att några oegentligheter kring dem har aldrig kommit till hans kännedom.

– Staden ska bara jobba med aktörer som beter sig på rätt sätt. Men alla inblandade förnekar ju detta och jag har i dagsläget ingen anledning att tro att både Polisen och CSG inte talar sanning, säger Claes Thunblad.

länk till artikel


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems