Tryggare invånare i Stockholm

2011-10-28 14:14:26
Invånarna i Stockholm känner sig tryggare nu än för tre år sedan, det visar den stora trygghetsundersökning som staden gjort

Majoriteten av stockholmarna känner sig enligt undersökningen trygga i staden. Många upplever också att Stockholm är ljusare på nätterna och att det är mindre klotter och skadegörelse. Dessutom minskar det totala antalet anmälda brott.

Av de ordningsproblem som stör stockholmarna är nedskräpning det största, där var fjärde person tycker att det är ett stort problem. Också mörka områden och dålig belysning upplevs som negativt, av närmare 20 procent av invånarna.

Men medan den övervägande delen av alla stockholmare inte är oroliga för att utsättas för brott, pekar staden i rapporten samtidigt ut två grupper som är mer oroliga än andra.

Det är de yngsta i gruppen kvinnor mellan 16-34 år och personer med funktionsnedsättning.

Enkäten om trygghet besvarades av drygt 18 000 stockholmare mellan 16 och 79 år. Och det är ett sätt att mäta hur staden lyckas i sitt brottsförebyggande arbete där ett av målen är att minska rädslan för brott.

länk till artikel


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems