Rättsväsendet blundar helt för väktarfelen

2012-01-18 21:50:08
Både Länsstyrelsen och Datainspektionen utreder nu bevakningsbolaget CSG, som SL och Stockholms stad anlitar i jakten på graffitimålare. Företagets förbjudna arbetsmetoder framträder tydligt i polisens protokoll men har systematiskt ignorerats av rättsväsendet, visar SvD:s granskning.

I november kunde SvD avslöja hur väktare på företaget CSG, som på SL:s och Stockholms stads uppdrag bekämpar illegal graffiti, själva bryter mot lagar och föreskrifter genom att bland annat arbeta civilklätt och bedriva otillåten spaning.

Förra veckan genomförde Datainspektionen en inspektion på CSG:s kontor.

– Vi har fått två ganska omfattande klagomål på det här företaget och har haft kontakter med Länsstyrelsen. Det har framkommit uppgifter om att det pågår någon form av registrering av klottrare och vi ska kontrollera i vilken omfattning det görs, säger Jonas Agnvall på Datainspektionen.

Artikeln fortsätter...
 

Även Länsstyrelsen har inlett ett tillsynsärende. Enligt Hellena Bäck, jurist på Länsstyrelsen, samlar de just nu in information om företagets arbetsmetoder.

– Det är klart att man ska fånga dem som förstör, men när det gäller att gripa personer civilklätt i klotterspaning så finns det inget lagstöd för att göra på det sättet. När det gäller klotterspaningen är det ofta yngre killar och tjejer som grips och frågan är hur de blir behandlade. Ska man göra sådana här saker så ska det gå rätt till för i slutändan är det någon medborgare som råkar illa ut, säger Hellena Bäck.

De tidigare anställda väktarnas vittnesmål om arbetsmetoderna i SvD i höstas styrks nu också av flera polisförhör, polisanmälningar och stämningsansökningar som SvD har gått igenom. Av materialet framgår bland annat att CSG-väktare arbetar civilklädda och spanar på allmän plats trots att de inte får göra det, och att de inte förhindrar eller ingriper mot pågående brott. Ändå har varken polis, åklagare eller domstol reagerat.

Några exempel:

• 5/10 2011. I polisförhör framgår att väktare observerat att någon ställt upp en nödutgångsdörr till depån vid Mörby T-banestation. Väktarna misstänker att något kommer att hända men stänger inte dörren för att förhindra brott, utan lägger sig att spana med kikare. Sex personer dyker senare upp, och väktarna låter dem klottra ner fyra tågvagnar och griper dem först när de går därifrån.

• 7/9 2011. En väktare ser enligt eget vittnesmål hur tre personer gör ett hål i staketet och tar sig in på SL:s område vid Västertorp. Han tillkallar genast kollegor, men i stället för att ingripa mot intrånget låter väktarna gärningsmännen måla i en halvtimme och de grips först på gatan när de är klara.

• 4/1 2010. Tre väktare följer två personer vid Globen trots att det är utanför SL:s område och att de inte begått något brott. Väktarna ser senare hur de börjar måla på ett cementfundament. Ytterligare två väktare anländer, men låter enligt CSG:s rapport brottet fortsätta och gripandet sker först några kilometer längre bort när graffitimålarna är klara.

• 23/6 2009. Enligt stämningsansökan och polisförhör får två ”civila väktare” syn på ett gäng som kommer ut från en pub på Sankt Eriksgatan och följer dem, trots att de inte begått något brott. Först på Fridhemsplans T-bana börjar de klottra.

• 11/6 2009. Till en brottsanmälan har bifogats en bilaga från CSG på två tätskrivna sidor med rubriken ”Sammanfattning om NN”, där en anställd i ”CSG:s informationsgrupp” ger en detaljerad redogörelse över en misstänkt 21-åring med uppgifter om varifrån han kommer, hur länge han målat, personer han målar med, målarteknik och olika gripanden, trots att CSG inte får lagra eller hantera personuppgifter.

• 12/9 2009. En väktare ser tre personer klottra i en viadukt i Bandhagen. Väktaren följer dem och ser dem klottra på parkbänkar, sopkorgar och marken. Först efter att de promenerat, åkt tåg samt taxi grips de. I både brottsanmälan och polisförhör står att personen som följt de misstänkta gärningsmännen är ”väktare och civilklädd”.

Flera graffitimålande ungdomar som dragits inför rätta uppger också för SvD att de påpekat CSG:s förbjudna metoder i domstolen, men inte blivit lyssnade på.

SvD har även granskat ett antal amatörvideofilmer – filmade med mobilkameror av graffitimålare eller CSG-väktare själva. Flera av dem visar hur väktare på tunnelbanan arbetar civilklädda:

September 2010. En väktare sitter i CSG:s uniformsbyxor men med röd tröja utan väktarmärke på Mörbys T-baneperrong. Senare tar han också på sig en svart jacka utan väktarmärke. Av en polisanmälan där väktaren anmäler personen som filmat honom för ofredande framgår att han var i tjänst.

• Juni 2009. Två väktare, iförda grå täckjacka respektive svart rock som båda saknar väktarmärken, hjälper uniformerade ordningsvakterna att gripa några misstänkta ungdomar. De civilklädda väktarna berättar också för ordningsvakterna vem som är misstänkt för vad.

• Sommaren 2007. CSG-väktare gör mot en företagares vilja intrång på en inhägnad privat industritomt och börjar fotografera ungdomar som där uppför en legal graffitimålning.

Lars Tonneman, chef för Rikspolisstyrelsens rättsavdelning, tror att inte alla poliser känner till regelverket. Han menar också att Länsstyrelsen, som är de som ska reagera, inte har tillräckliga resurser till tillsynen. Enligt Tonneman skapas speciella kulturer i bevakningsföretag.

– Det är ett jätteproblem att ett väktarbolag inte håller sig till våra detaljföreskrifter. Vår uppgift är att ha en reglering som leder till en rimlig avvägning mellan effektivitet och rättssäkerhet. Vår erfarenhet är att när ett bevakningsföretag ska göra den avvägningen så är det effektiviteten som får råda, och för dem innebär effektivitet ofta att öka sina marknadsandelar, säger han.

länk till artikel


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems