Laglig och olaglig gatukonst. Gatukonstvandringar i Västerås på lördag

2011-09-10 09:07:22
Här får man inte - det säger guiden i de gatukonstvandringar som startar i Västerås i morgon. Syftet är att skapa tillåtelse och rum för en omdebatterad konstform.

I dagsläget måste man måla olagligt om man vill måla graffiti i Västerås, säger Tony Lorenzi, guide för gatukonstvandringarna i Västerås.

Hur pass enkel är din uppgift att göra allmänheten och politiker mer välvilliga till graffiti?
-Den är inte alls enkel med tanke på Västerås historik och dom problem, om man så vill kalla det, som Västerås har haft med graffiti och klotter. Men sen tror jag att ju mer kunskap man sprider så kommer det att lättas upp allt eftersom och när man faktiskt får se och bena ut vad som är vad så tror jag att man ökar sin förståelse, säger Tony Lorenzi.

-Gatukonst är mer publikfriande och ofta i form av pärlplattor eller stenciler och med ganska tydliga budskap som gemene man kan ta till sig. Medan graffiti är kanske lite mer svåråtkomligt eftersom det mer handlar om att få upp sitt namn så mycket som möjligt i form av tags, throw-ups eller pieces (signaturer/bilder), säger Tony Lorenzi.

På gatukonstvandringarna kommer såväl obeställd som beställd konst att visas upp. Arrangörer är Studieförbundet vuxenskolan och Västmanlands läns museum.

länk till artikel


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems