Inbjudan till debattkväll om trygghetsarbete i New York och Stockholm

2011-10-14 08:08:43
Under början av 1990-talet sjönk fastighetsvärdena i New York till följd av hög brottslighet och stor otrygghet. Fastighetsägare, ideella organisationer och andra aktörer började därför gå samman i så kallade Business Improvement District (BID) för att ta ett gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område i staden (en park, ett bostadsområde, ett affärscentrum m.fl.)

Under början av 1990-talet sjönk fastighetsvärdena i New York till följd av hög brottslighet och stor otrygghet. Fastighetsägare, ideella organisationer och andra aktörer började därför gå samman i så kallade Business Improvement District (BID) för att ta ett gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område i staden (en park, ett bostadsområde, ett affärscentrum m.fl.).

Exempel på arbetsuppgifter för ett BID är renhållning, tömning av papperskorgar, reparationer, klottersanering, säkerhet, försköning av miljön, förbättring av belysning, skötsel av offentliga toaletter, uppsättande av enhetliga skyltar, papperskorgar, bänkar och tidningsautomater, arrangemang för att främja turismen, PR, välgörenhet. Det handlar alltså om allt som kan göra ett område mer attraktivt för boende, turister och företagare samtidigt som man minskar förutsättningarna för personer att begå brott.

Under kvällen diskuteras möjligheterna att använda samma arbetssätt för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige, t.ex. på Sergels Torg i Stockholm. Utgångspunkten är framgångssagan Bryant Park i New York som för 20 år sedan var en misskött och mörk plats, mer ”anpassad” för narkotikahandel och grov våldsbrottslighet än ett alldagligt stadsliv. I dag är parken attraktiv, trygg och säker och ger numera också ett ekonomiskt överskott.

Medverkar gör bl.a. urbanvetaren Thomas Eriksson (Tryggare Sverige), avdelningschefen Ted Ell (Trafikkontoret, Stockholm stad) och projektledaren Johan Aronsson (Laddat Ljus) m.fl.

länk till artikel


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems