Håll Sverige Rent och Klotterakuten bjuder in till Klotterseminarium

2012-02-22 23:41:10

                    

Plats:               Stockholm    6/3-12           Håll Sverige Rent, Högbergsgatan 44

 

Håll Sverige Rent och Klotterakuten bjuder in till ett seminarium om den senaste nyheten inom klotterbekämpande åtgärder.

 

Vid seminariet presenteras Håll Sverige Rent Appen. Appen kan användas som ett effektivt och användarvänligt verktyg i kampen emot nedskräpning och klotter! Den innehåller bl.a. verktyg för fotodokumentation, klottrets positionering samt möjliggör polisanmälan. Appen underlättar både kartläggning och uppföljning av klotter och kan även användas för att effektivisera och planera klottersaneringen.       

Människor känner sig ofta otrygga i nedklottrade miljöer. Dessutom klottras det ännu mer där det redan finns klotter. Detta är ett bekymmer, inte minst för fastighetsägare, kommuner, Trafikverket m.fl. Med anledning av detta väljer vi att bjuda in er beställare och problemägare till ett seminarium med intressanta föredrag som belyser problematiken och som också ger tillfälle till utbyte av erfarenheter och möjlighet att skapa nätverk.

Föredragshållare är:

 • Tomas Thernström, Håll Sverige Rent
  • Håll Sverige Rent Appen.                       
 • Magnus Söderholm, Klotterakuten
  • Hur skapar man en ren och trygg stad?
  • Mobilapp- ett effektivt verktyg i kampen emot klotter.

 

 • Dan Östman, Graffiti-tunnelbanepolisen i Stockholm, 
  • Klottergruppens arbete i Stockholm
  • Hur kan en mobilapp underlätta polisens arbete

HallSverigeRentseminarium.pdf


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems