Graffitin måste få synas

2011-09-14 08:22:07
Växjö vill stödja unga graffitikonstnärer och startar ett tvåårigt projekt. Men kommunen ställer inte sina resurser till förfogande helt utan reservationer. Målningarna måste synas för allmänheten.

-Staden behöver en förening som driver det positiva inom hiphop, säger Lasse Karlsson från Vackra Växjö, ett projekt som stödjer unga konstnärer.
Han har fått i uppdrag att hålla i Växjös satsning på hiphopkultur i allmänhet och en av dess grenar i synnerhet – graffitin. Hiphoprörelsen startade som ett alternativ till bråk och skadegörelse och detta vill Lasse Karlsson lyfta fram. Projektet är ännu i sin linda och det finns många idéer som han nu har fått mandat att utforska.
-Ett exempel är en permanent konstzon där unga får visa upp sin konst under en månad, berättar Peter Lundgren på Växjö kommuns Arbete och välfärd.
Under projektets gång ska Musikhusets verksamhet breddas till att rymma även graffitimålning. Idag är en vägg intill järnvägen det enda fria, lagliga alternativet för dem som vill måla. Men den lever på lånad tid, eftersom det ska byggas bostäder på andra sidan spåren.
-Om det blir en ny vägg beror på vad målarna vill, enligt Peter Lundgren.
En av Växjös graffitimålare är Marcus, 21 år. Han har inga höga krav på en ny laglig vägg, men gillar inte tanken att det är upp till målarna att ta initiativet. Alla har inte förutsättningar för att förhandla med fastighetsägare, säger han.
-Det finns potential och duktigt folk här. Jag önskar att Växjö öppnade ögonen och såg det positiva med graffiti, säger Marcus.
-Det vore roligt att kunna styra en del av alla pengar för offentlig konst till graffitin, konstaterar Peter Lundgren.
Men då måste det ske i ett sammanhang som är synligt för allmänheten, menar han. För att kommunen ska vara villig att satsa pengar räcker det inte med en undanskymd vägg på en ruffig industritomt.
Sådana krav riskerar dock att komma i konflikt med målarnas egen kultur. För många av dem är det helt ointressant att synas för fler än andra graffitikonstnärer.
Peter Lundgren tror att en laglig arena för graffitin gör att kommunen skulle kunna ta ännu tydligare avstånd från klotter och annan skadegörelse. Han menar att Stockholm har misslyckats totalt i sin kamp mot klottret, delvis på grund av att det där inte är tillåtet att ens prata om graffiti.

länk till artikel


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems