Graffitin kan släppas fri

2011-09-23 06:50:07
Lycksele Servicenämnden i Lycksele vill prova på att släppa klottret fritt i gång- och cykeltunneln under järnvägen vid busstationen. De ansluter sig därför till det medborgarförslag som vill avkriminalisera klotter och graffiti i järnvägstunneln.

Medborgarförslaget som ska avgöras i kommunfullmäktige är inlämnat av en privatperson i Lycksele. Han menar att det är slöseri med skattepengar att tvätta bort väggmålningarna i tunneln vid järnvägsstationen.

"Den ekonomiska förlusten med klottersanering försvinner då väggarna i stället för att rengöras målas över och används som ett forum för konstintresserade".

Han menar också att det blir enklare att ta bort stötande bilder och text från väggarna med den här metoden.

"Eftersom det blir fritt att redigera väggarnas innehåll så kan stötande bilder och budskap målas över"

Inte förtjust i förslaget

Bert-Owe Bäckman (S) ordförande i servicenämnden är inte förtjust i hur väggarna ser ut i dagsläget. Han menar att det kunde gå att styra upp från kommunens sida så att konsten inte ska sticka i ögonen på folk som går och cyklar genom tunneln.

- Men då ska det göras av kunnigt folk och det ska redovisas för kommunen vad man har tänkt sig. Jag tror inte att vi behöver gå så långt att vi ska behöva godkänna motiven.

Synen på klotter och graffiti har också delat Sverige i två läger menar forskare. En del städer har nolltolerans, exempelvis Stockholm, medan andra är mer tillåtande till gatukonst, däribland Malmö och Norrköping. Den kände graffitiexperten Tobias Barenthin Lindblad som gästade Umeå i lördags anser att det är tveksamt om ett totalförbud fått någon verkan.

Intressant idé

- Om den tas bort snabbt blir grafittin snabbare och råare, säger han i en intervju med Västerbottens Folkblad.

Medborgarförslaget har varit ute till servicenämnden på remiss och kommer att behandlas på ett kommunfullmäktige senare i höst. Tjänstemännen bedömer att idén är intressant och att det kan bidra till att den allmänna skadegörelsen minskar. Hittills har inga pengar lagts ut på klottersanering, men glas och lampor har fått bytas för cirka 50 000 kronor under de fåtal år som tunneln varit i drift.

länk till artikel


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems