Graffiti del av ungas kultur enligt Skolverket

2011-11-23 10:34:46
Bildämnet i grundskolan har fått en ny kursplan - och till den hör ett kommentarmaterial som utvecklar kursplanen. I det materialet nämns graffiti som en del av den visuella kultur som elever ska få erfarenhet av. Men lärare i Stockholms stad måste också anpassa sig efter den nolltolerans mot illegal graffiti som Stockholms stad har antagit och frågan är nu hur man kan tala om graffiti i skolan.

Bildämnet i grundskolan har fått en ny kursplan - och till den hör ett kommentarmaterial som utvecklar kursplanen. I det materialet nämns graffiti som en del av den visuella kultur som elever ska få erfarenhet av. Men lärare i Stockholms stad måste också anpassa sig efter den nolltolerans mot illegal graffiti som Stockholms stad har antagit och frågan är nu hur man kan tala om graffiti i skolan.

Niclas Westin är ansvarig projektledare för den nya läroplanen och han tycker inte att graffiti är ett kontroversiellt inslag i beskrivningen av visuell kultur.

– Graffiti finns med som ett exempel på ett visuellt uttryck i barn- och ungdomskulturer, säger han.

Trots flera exempel där Stockholms stad har stoppat kurser med - och stadsvandringar om - graffiti och gatukonst i Stockholm, så ser kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt inga problem med att graffiti nämns som del av den visuella kultur som barn ska få erfarenhet av i skolan.

– Vi har i Stockholms stad har haft problem med kurser som inte kunde upprätthålla gränsen mellan laglig och olaglig graffiti. Men graffiti är inget problem så länge den är laglig, vi är emot skadegörelse med nolltoleransen mot klotter, säger hon.

I somras anordnade Riksteatern gatukonstkonventet Art of the streets för andra året. Och efter det skickade klottergruppen på polisen i Stockholm ut brev till andra polisstationer på orter som skulle ta emot Riksteaterns konvent när det gick ut på turné.

Men Jonas Elling från Citypolisen i Stockholm håller inte med om att han skulle ha varnat andra för konventet och han tycker att om en lärare har elever som hon eller han vet håller på med klotter så måste man agera.

– Det här handlar ju om hur man ska hantera ett problem i skolan. Då måste ju ett lärarlag komma fram till om det är ett problem och agera kraftfullt. Men klotter och graffiti är inte samma sak, säger han.

Under Art of the streets var det flera pedagoger som ställde frågan: hur ska vi göra när elever vill hålla på med graffitiestetik, när nolltoleransen är så hårt formulerad? Men Madeleine Sjöstedt ser inte att det skulle vara ett dilemma.

– Jag har inte träffat de lärarna eller överhuvud taget hört att det förekommer som ett problem, säger hon.

Och Niclas Westin på Skolverket tycker att graffiti är ett bra exempel på hur frågor om yttrandefrihet kan diskuteras i skolan.

– Till exempel finns det ju konst och symboler som inte är ok att användas, men inom ramen för bildämnet kan man mycket väl lyfta dem och resonera om dem. Vad står det för? Det finns tydliga moment i kursplanen i bild som relaterar till rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar, integritet och yttrandefrihet och det lämpar sig mycket väl att arbeta med de sakerna i samband med bilder, säger han.

länk till artikel


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems