Frågor och svar med bevakningsbolaget CSG

2012-01-18 21:46:38
Väktarbolaget CSG vill bara svara på SvD:s frågor via e-post. Här publiceras de svar vi har fått av marknads- och försäljningschefen Peter Wattvil. Eftersom svaren kommit via mejl har SvD inte kunnat ställa följdfrågor

Länsstyrelsen och Datainspektionen har inlett tillsynsärenden av CSG. Vad har ni för kommentar till det?

Vi välkomnar att myndigheterna startar en utredning och bistår dem i deras arbete.”

SvD har de senaste veckorna gått igenom ett stort antal polisanmälningar, polisförhör och stämningsansökningar gällande ingripanden mot misstänkta klottrare. I flera av dem står det att CSG-väktarna varit civilklädda och civila. Hur kommenterar ni det?

Artikeln fortsätter...
 

Det finns ett tydligt regelverk hur vi i bevakningsbranschen får agera och där uniformering är en del i detta regelverk. Enligt de kontroller vi utför själva på vår personal och de kontroller våra kunder utför har det inte framkommit att våra väktare skulle utföra bevakningsuppdrag civilklädda. Länsstyrelsen gjorde i november 2010 en inspektion hos oss på CSG och hade inga anmärkningar på hur verksamheten bedrivs.

I ett pressmeddelande som vi på CSG skrev den 10 november 2011 fick vi även ett förtydligande från polisen gällande uttrycket civil.

Hur kommer det sig då att det förekommit uppgifter i medier att CSG:s väktare uppträtt civilt och att polisen skrivit så i sina rapporter?

Det hela är ett missförstånd, meddelar Dan Östman polisinspektör vid Stockholmspolisen. När en väktare griper en person för brott, grips denne med ett lagstöd som kallas envars gripande vilket innebär att envar, d v s. alla – och inte bara polisen – har rätt att på bar gärning gripa en person som gör sig skyldig till ett brott där straffpåföljden kan bli fängelse.

Väktaren anges ibland i polisanmälan som civil väktare eftersom hans rätt att gripa personer bygger på envars-principen.

I den anmälan som har avsetts i massmedier har väktarna benämnts just på detta sätt, trots att de har varit klädda enligt de regler som råder för väktare i tjänst.

Uppgiften om hur väktarna varit klädda vid det aktuella ingripandet har kontrollerats med en av de poliser som övertog de gripna personerna, säger Dan Östman.”

I flera polisförhör framgår att CSG-väktare väntar tills klottrarna målat klart, och griper dem först när de går därifrån. Ska ni inte ingripa mot pågående brott?

Att vi inte griper misstänkta gärningsmän under pågående brott beror på att brotten oftast begås i spårområden. Dessa platser kan vara direkt livsfarliga med tågtrafik på spåren och strömskenor och ledningar. För att inte utsätta en misstänkt gärningsman eller vår egen personal för fara genomförs ingripandet först en bit därifrån, på säker mark så att säga.”

I en polisanmälan finns en bilaga från CSG, undertecknad av en person som presenterar sig som anställd på CSG:s informationsgrupp, med flera sidor information om en gripen klottrare, såsom varifrån han kommer, hur länge han målat, vilka personer han målar med, olika gripanden och hans målarteknik. Hur kan ni ha sådan detaljerad information om misstänkta klottrare givet att ni inte får behandla personuppgifter om lagöverträdelser?

”Våra medarbetare som arbetat med klotterproblematiken under flera år får naturligtvis en kännedom om de mest frekventa och aktiva klottrarna. De har varit med och gripit samma individer vid ett flertal tillfällen, varit vittnen i rättegångar och har god kunskap om klotterkulturen. Dessutom finns det ett flertal klotterhemsidor och tidningar som avbildar klotter och skriver om de olika målarna och deras crews.

Är du mekaniker och arbetar med att laga bilar åtta timmar om dagen blir du till slut väldigt duktig på motorer, en enkel liknelse men så är det faktiskt.”

Vad ägnar sig CSG:s informationsgrupp åt för arbetsuppgifter?

”Informationsgruppen arbetar med hela företagets kontaktnät inom kollektivtrafiken. Medarbetarna har daglig kontakt med trafikhuvudmannen SL och de olika trafikoperatörerna, exempelvis Stockholmståg, MTR och Roslagståg. Syftet är att de ska känna till vilken aktuell problembild som finns i de olika trafikslagen för att på så sätt kunna planera hur bevakningen av SL:s egendom ska se ut. Målet med vårt uppdrag är naturligtvis att de fordon, stationsmiljöer och infrastruktur som ska användas i SL:s trafik inte drabbas av sabotage, skadegörelse och vandalism, utan kan användas till en väl fungerande kollektivtrafik i Stockholms län, som är punktlig, komfortabel, trygg och säker.”

CSG har vid två tillfällen bett om dispens för att få arbeta utan uniform, 2004 och 2006. Vill CSG fortfarande arbeta civilt?

”CSG som företag har inget egenintresse av att vilja arbeta civilt. Vi försöker att tillgodose våra kunders önskemål och krav och om våra kunder 2004 och 2006 ville att vi skulle arbeta civilt ansökte vi om dispens för detta. I dag finns det inga kunder som har det önskemålet.”

Vd Anders Nyberg skriver i ansökan 2006 att det inte är effektivt att bedriva objektsbevakning i sedvanlig ordning enbart. En klottrare som ser en väktare i uniform väljer naturligtvis att inte klottra just där och då. Är det fortfarande Anders Nybergs ståndpunkt?

”Anders Nyberg är f n sjukskriven och kan därför ej lämna en kommentar. Göran Petsén, vice vd på CSG, meddelar att: CSG som kommersiellt bolag utför uppdrag åt sina kunder och det är kundernas krav och önskemål som styr arbetet. Det finns inget mål eller mening i att exempelvis vilja arbeta civilt om det inte finns en uppdragsgivare som vill att vi ska arbeta civilt. I dagsläget finns inga sådana önskemål och skulle det komma ett sådant krav eller önskemål från våra kunder och vi var övertygade om att vi skulle vilja och kunna leverera aktuell tjänst, skulle vi i sådant fall ansöka om ett sådant tillstånd/dispens.”

Är inte syftet med väktare att förebygga brott genom sin synliga närvaro?

”Varje kund har ett eget syfte och mål med att anlita ett bevakningsföretag och det är självklart kundens krav som styr hur bevakningsuppdraget genomförs. I grunden är vår uppfattning att preventivt arbete mot brottslighet är att föredra, oavsett om det är myndigheter, offentliga verksamheter, privata företag eller frivilligorganisationer som utför insatser, i och för samhället.”

CSG medverkade vid en konferens mot klotter i Oslo förra året. I Powerpointpresentationen, som är offentlig handling eftersom Stockholms stad medverkade, står att en av era tjänster är Covert surveillance på engelska, alltså hemlig eller dold övervakning på svenska. Vad är det för dold övervakning ni ägnar er åt?

”Det finns tillfällen då en väktare utför bevakning utan att synas. Detta kan genomföras exempelvis genom att det finns tillståndsgiven kameraövervakning eller att ett område är larmat.”

Flera personer som jobbar på CSG har tidigare jobbat med klotterspaning på Falck Security. Anser ni att det är en lämplig bakgrund för att arbeta på CSG?

”I dag är det nästan ett decennium, sedan dåvarande Falck Security AB lämnade sitt uppdrag. Väktaryrket är en dessutom till stor del ett genomgångsyrke, där personalomsättningen är relativt hög. En mycket liten del av våra medarbetare har den bakgrunden från Falck, i dag ca 2 % av våra 300 anställda. Vi har i dag medarbetare som givetvis kommer från olika bevakningsföretag. CSG nyanställer även personer utanför branschen som vi utbildar genom branschorganisationens utbildningsorgan BYA och dessutom tillför andra behövliga utbildningar som exempelvis, vistelse i spårmiljöer etc. För oss är det inte viktigt om man har en bakgrund från Falck eller något annat bevakningsbolag. Lämpligheten att arbeta hos CSG styrs av andra värden.”

länk till artikel


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems