Förklaringen till brottsminskningen i New York; professor Robert McCrie, John Jay College

2011-10-11 13:40:49
Professor Robert McCrie är kriminolog och historiker och är verksam vid John Jay College of Criminal Justice i New York. Enligt McCrie finns ett antal personer som har haft stor betydelse för stadens positiva utveckling under de senaste 20 åren. Några sådan är den tidigare borgmästaren Rudolph Guiliani, polischefen Bill Bratton men inte minst en av hans gamla elever, detektiven Jack Maple (sedemera befordad till kriminalchef i staden). Maple föreslog att polisen på allvar skulle ta hjälp av den nya datatekniken för att följa upp brottsstatistik och ställa krav på snabba och precisa ingripanden även mot s.k. vardagsbrottslighet. Detta resulterade i det så kallade CompStat-systemet, som bl.a. i detalj redovisar för polisledningen var, vilka och hur många brott som begås i stadens 76 närpolisområden (”precincts”). Detta möjliggör snabba och välriktade åtgärder från polisens sida till skillnad mot tidigare då man i princip bara patrullerade runt utan att bry sig så mycket om hur det egentligen såg ut med brottsligheten, inte ens i det egna närpolisområdet. CompStat-systemet är, enligt McCrie, den enskilt största åtgärden för att brottsligheten i staden har kunnat minskas med 80 procent på 20 år.

Polisledningen ställde samtidigt stora krav på att cheferna för respektive distrikt måste börja ta tag också i småbrotten; Maples erfarenhet var att alla de stora skurkarna också sysslar med småbrott (i vart fall i inledningen av sina brottsliga karriärer). Ett känt exempel var åtgärder mot ”tjuvåkning” i tunnelbanan. Alla stationer byggdes om och biljettlösa resenärer började lagföras, även i välbeställda områden. Ett annat exempel, en till synes symbolisk åtgärd, var att måla två tunnelbanetåg helt vita varje gång de kom in i vagnhallen för att på så sätt visa att klotter inte tolererades.

McCrie redovisade också andra förklaringar till den minskning av brottsligheten som skett i New York. Det handlar till exempel om att man börjat arbeta med situationell brottsprevention (SCP), att man jobbar smartare än tidigare (”the solution is not more police – it is to be smarter in many ways”) samt användningen av kameraövervakning som tog fart under 1990-talet.

Professor McCrie menar sammanfattningsvis att medborgarna i New York i dag är stolta över sin polis. Men så har det inte alltid varit eftersom ”in every 20 year there is a wave of corruption in the police; but today we have a highly etihical police service –but we must always learn how to screen out corruption”. Och, “use computing power to help take good management decisions; if police have information –share it with the public”.

I morgon kommer del tre av Tryggare Sveriges reportageserie om trygghetsarbete i New York: Fokus samverkan

länk till artikel


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems