Färgglada kabelskåp gör elen synlig

2011-10-13 09:20:46
Genom ett samarbete mellan Jönköping Energi och ABF har 12 kabelskåp i Jönköping utsmyckats med graffiti. Nu inbjuder vi alla att rösta på sitt favoritskåp på Jnytt.

Graffiti är sedan flera år en del av ABFs studiecirkelverksamhet, och ett antal ungdomar/unga vuxna deltar i denna verksamhet. I de tidigare projekten har ytorna som målats varit inomhus – att målningarna nu är utomhus ger helt nya möjligheter.

-      Vi är mycket glada över samarbetet med Jönköping Energi. Nu kan vi visa vår konst för alla som rör sig i Jönköping, vilket vi tror blir ett lyft både för graffitin och för konstnärerna, säger Anneli Andréasson, projektledare på ABF. Vi kommer också att göra en folder med bilder och konstnärernas egna tankar kring motiven.

Många av de skåp som nu målats finns centralt i Jönköping, andra lite längre bort från stadskärnan. Konstnärerna som deltagit i studiecirkeln ”Graffiti på kabelskåp” har delat upp skåpen mellan sig och har träffats regelbundet för att skissa på sina motiv.

-      Vi är stolta och glada över att vi kunde genomföra detta och har nu många vackra tolkningar på temat ”Framtidens Energi”, säger Sven-Olof Johansson, elnätchef på Jönköping Energi och initiativtagare till projektet. Förutom att vara färgklickar i gatumiljön, tror och hoppas vi att detta ska bidra till att synliggöra energin som nyttighet i staden.

Du hittar till omröstningen på Jnytt via Jönköping Energis och ABFs respektive hemsidor. Omröstningen är öppen till och med den 17 oktober och därefter utses vinnare.


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems