Borlänge väljer KLOTTERAKUTEN! Borlänge kommun, Borlänge energi och lokala fastighetsbolag utbildades av Klotterakuten onsdagen den 12/10

2011-10-14 09:26:01

Ett 20-tal representanter från Borlänge kommun, Borlänge engergi och lokala fastighetsbolag m.fl.  deltog under onsdagen i utbildning arrangerad av Klotterakuten i klottersanering och klotterrelaterade problem. Klotterakuten tackar för förtroendet! Olika metoder för effektiv och miljövänlig klottersanering, hur saneringsverksamheten kan organiseras, kvalitetsuppföljning och förebyggande åtgärder m.m. ingick i utbildningen. Behovet av Klotterakutens tjänster är stort ute i landet, kontakta oss i klotterrelaterade ärenden!


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems