”Känslan av otrygghet har ökat”

2011-11-16 15:47:43
Nära hälften av alla fastighetsföretagare i Trollhättan upplever att otryggheten i samhällt har ökat de senaste fem åren. Cykelstölder, klotter, vandalisering och inbrott upplevs också som ett stort problem.

Branschorganisationen Fastighetsägarna har specialgranskat hur landets fastighetsföretag upplever otryggheten. Syftet är att ta reda på hur otryggheten upplevs bland fastighetsföretag samt kartlägga hur man arbetar med frågan i dag.

Undersökningen omfattar 955 fastighetsföretag i 100 kommuner i Sverige.

I Trollhättan har 21 fastighetsföretag svarat på enkäten som bland annat visar att 90 procent av dem anser att otryggheten i kommunen är ett problem. 47 procent upplever att problemet har ökat de senaste fem åren, vilket är sju procent fler än riksgenomsnittet.

– Känslan av otrygghet har ökat, men det är inte så att hyresgäster ringer och säger det, säger områdes- och regionchef Tomas Emilsson på Apartment Bostad.

Vandalisering och klotter

Ett resultat i undersökningen är att övervakningskameror inte anses skapa mest trygghet. Bara hälften skulle sätta upp övervakningskameror om det blev tillåtet.

Christian Severinsson, ägare till Severinssons Fastighetsförvaltning AB är inte främmande att göra det av rätt anledning.

– Om det skulle bli mycket inbrott. Det saknas ofta bevis vid inbrott och då är det bra med kamera, säger han.

Ett annat bekymmer är enligt undersökningen klotter. 47 procent tycker att problemet med klotter har ökat de senaste fem åren. Många fastighetsägare tror att om det är rent och snyggt i trapphuset och om klotter saneras snabbt bidrar det till mer trygghet. Tomas Emilsson håller med.

– Det är jätteviktigt och lika viktig är belysningen, säger han.

Enligt Christian Severinsson jobbar fastighetsägarna i Trollhättan mycket med klotterproblemet.

– Bland annat ska ett projekt, Noll tolerans mot klotter som City Trollhättan ligger bakom, dra igång. Fastighetsägare går samman, precis som med snöröjningen, och får hjälp av ett företag som inom en viss tid ska ta bort klottret, berättar Christian Severinsson.

Myndighetssamarbete

I undersökningen framgår också hur fastighetsägarna tycker att samarbetet med myndigheterna fungerar. 64 procent i Trollhättan är riktigt nöjda med samarbetet med polisen, vilket man kan jämföra med genomsnittet på 20 procent i landet.

– Samarbetet med polisen är bra, men de har inte resurser. Därför använder vi hos oss ett vaktbolag som hyresgästerna alltid kan ringa till, säger Christian Severinsson.

Det gör även Apartment Bostad.

– Generellt saknas resurser hos polisen i Trollhättan. Vi försöker nu att dra igång en grannsamverkan, det gäller bara att få med hyresgästerna på det, säger Tomas Emilsson.

länk till artikel


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems