Företaget

Välkommen till Klotterakuten

Vi är konsulter inom klottersanering och i hur man skapar en Ren och Attraktiv Stad!

Vi utför inte saneringar - vi ser däremot till att det saneras med rätt metod av kompetenta och utbildade och certifierade Klottersaneringsföretag!

RÄTT utförd klottersanering innebär en god ekonomisk lösning för fastigheter i och med en förlängd livslängd för fasader och byggnader. För att uppnå ett bra resultat behövs goda kunskaper om upphandlingsprocessen, uppföljning av utförda saneringar samt kunskap om saneringsmetoder och förebyggande åtgärder.


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems