Filer för nedladdning

Anmälan.doc

Certifieringsregler.pdf

 


Certifiering

Varför licensiering och certifiering av klottersanerare och klottersaneringsföretag?

Kvalitetssäkrad klottersanering efterfrågas av beställare. Det förekommer många lycksökare i klottersaneringsbranschen som varken har kunskap eller använder sig av rätt metoder vid klottersanering.Tanken med Klotterakuten certifiering är att köparen av klottersaneringstjänster skall känna sig övertygad om att entreprenören använder rätt produkter, är utbildad och har erfarenhet och därmed har förutsättningar att utföra ett fullgott arbete.               

Bedömningen inför en eventuell certifiering görs mot fastställda regler. Certifiering av klottersaneringsföretag är inte detsamma som en ISO-certifiering. Dock ingår element av ISO i den.

Entreprenören kan erhålla ett Klotterakutencertifikat genom att gå kurser. Godkänd blir entreprenören efter att ha genomgått teoretisk prov samt redovisat praktiska arbetsprov på utfört arbete.

Certifikatsinnehavaren följs årligen under den period certifieringen är giltig. Inför en förnyelse av certifieringen efter 3 år sker en ny prövning enligt givna regler.


Webbyrå & webbdesign - Argonova Systems